Gotlänning på äventyr med ”Valencia”.

Svenska Lloyds ångare ”Valencia”, vilken som bekant efter resa till spanska hamnar kapats av Francos fartyg, men nu åter frigivits, har också en visbybo ombord. Det är ångarens radiotelegrafist, Karl Henrik Sporre från Visborgs slätt, vilken under något år varit anställd ombord på ”Valencia” efter att tidigare haft liknande anställning på andra Svenska Lloyds båtar.
”Valencia” har även vid en tidigare resa varit föremål för Franco-myndigheternas intresse, men den gången nöjde man sig med visitation ombord — denna gång lade man som känt är beslag på ångarens last av frukt, varefter den fick fortsätta sin resa.

Gotlands Allehanda
Lördagen 24 April 1937
Nr 93

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *