Gotlandssmörets kvalitet.

Ifråga om det av mejerierna i Gotlands län tillverkade smöret konstateras i Svenska smörprovningarnas nu till lantbruksstyrelsen avgivna berättelse för år 1936, att kvaliteten ej nådde upp till medelpoängen för riket utan underskred densamma med 0,6. Vattenhalten hos smöret från kontrollerade 20 mejerier har utgjort 14,4 proc. (mot 14,5 proc. i medeltal för riket). Bäst var smöret under jan.—april och sept.—dec. (P.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen 30 Juni 1937
Nr 147

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *