Gotlandsinfanteristernas Kamratförening,

som konstituerades vid en militär kamratfest å Visborgs slätt 2 sept. 1934, planerar bildande av en krets för Kalmar med omnejd samt för Öland av kamratföreningen. Kallelse till en sammankomst för frågans dryftande har utsänts och dagen för sammankomsten har bestämts till söndagen den 20 juni.
Kalmar och Öland har under årens lopp fått släppa till åtskilliga tusental beväringar till Gotland. Därför kommer säkerligen det nu erbjudna tillfället att åter få träffa gamla kamrater från beväringslivet på Gotland att hörsammas i vida kretsar och att hälsas med tillfredsställelse.
Kamratföreningen är, som bekant, f. n. uppdelad på trenne kretsar, en för Gotland, en för Stockholm och en för Skåne. Föreningen omfattar mellan 400-500 medlemmar och man väntar livlig anslutning från såväl den nya Kalmar—Ölandskretsen som från de härutöver planerade kretsarna för Östergötland och Göteborg—Bohuslän.
Sammankomsten för Kalmar—Ölandskretsens konstituering hålles tt Kristoffersalen å Hotell Witt i Kalmar förenämda dag kl. 12,30. Gemensam middag följer på sammanträdet.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 15 Juni 1937
Nr 135

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *