Gotlandsinfanteristerna bilda Östgötakrets.

Ett 30-tal äldre och yngre kämpar, f. d. fast omställda och värnpliktiga vid Gotlands infanteriregemente och infanterikår, hade på söndagen samlats på Standard hotell i Norrköping för att på initiativ av dem. sedan 1934 existerande Gotlandsinfanteristernas kamratförening bilda en krets i Östergötland. Det var också representanter från olika delar av länet, som samlats, då ombudsman Nils B. Olsson, Stockholm, hälsade de närvarande välkomna och närmare redogjorde för landsföraningens uppgift.
För att även smålänningar, som icke äro anslutna till Kalmarkretsen, skulle kunna få vara med, beslöts att medräkna »andliga Östgötar».
Till ordf. valdes ing. Gustaf Platån, Norrköping. Styrelsen i övrigt fick följande utseende: v.. ord. Bisp. Harry Gehlin, sekr. ing. Helge Roman och kassör försäljningschef Johan Werngren, samtliga i Norrköping. Klubbmästare blev fabr. Ossian Naumann, Linköping.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 1 December 1937
N:r 279

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *