Gotlandsförsvarets byggnadsanslag.

Arméförvaltningen har föreslagit regeringen att av innevarande och nästa budgetårs anslag till försvarsväsendets byggnader 60,000 kr. ställas till förfogande för utökning av garnisonssjukhuset på Visborgs slätt, 300,000 kr. för uppförande av tyganstalt på Gotland, 144,000 kr. till förrådsbyggnader på Gotland, 120,000 kr. till granatkastarammunitionsförråd samt 10,000 kr. till bensinlagringsanläggning på Gotland.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 17 Juni 1937
Nr 137

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *