Gotlandsbibliotekens statsanslag.

Skolöverstyrelsens anslagsfördelning.
Skolöverstyrelsen har för år 1937 tilldelat följande kommunala och med dem likställda folkbibliotek ävensom skolbibliotek understöd med nedannämnda belopp:
Alskogs folkbibliotek 153 kr.
Alva folkbibliotek 40 ”
Ardre folkbibliotek 40 ”
Atlingbo församlingsbibliotek 105 ”
Barlingba sockenbibliotek 50 ”
Björke folkbibliotek 250 ”
Bunge kommunbibliotek 200 ”
Burs församlingsbibliotek 40 ”
Dalhems folkbibliotek 60 ”
Ekeby kommunbibliotek 50 ”
Eksta folkbibliotek 183 ”
Eskelhems kommunbibliotek 40 ”
Fardhems folkbibliotek 77 ”
Ganthems folkbibliotek 50 ”
Gards församlingsbibliotek 81 ”
Gerums kommunbibliotek 110 ”
Grötlingbo folkbibliotek 55 ”
Guldrupe församlings- och skol-
bibliotek 100 ”
Hablingbo folkbibliotek 123 ”
Halls folk- och skolbibliotek 50 ”
Halla folkbibliotek 50 ”
Hamra församlingsbibliotek 58 ”
Hangvars församlingsbibliotek 120 ”
Havdhems kommunbibliotek 50 ”
Hejde folkbibliotek 40
Hemse folkbibliotek 100 ”
Hogräns folkbibliotek 100
Hörsne med Bara folkbibliotek 40 ”
Klinte församlingsbibliotek 322 ”
Kräklingbo folkbibliotek 150 ”
Lau kommunbibliotek 40 ”
Lokrume folkbibliotek 40 ”
Lummelunda församlingsbibliotek 50 ”
Lärbro sockenbibliotek 100 ”
Martebo folkbibliotek 40 ”
Mästerby församlingsbibliotek 50 ”
Norrlanda folkbibliotek 40 ”
Närs folkbibliotek 100 ”
Näs folkbibliotek 50 ”
Roma församlingsbibliotek 108 ”
Rone folkbibliotek 75 ”
Sanda församlingsbibliotek 50 ”
Stenkumla folkbibliotek 100 ”
Stenkyrka församlingsbibliotek 100 ”
Stånga folkbibliotek 50 ”
Tingstäde folkbibliotek 40 ”
Tofta kommunbibliotek 55 99
Träkumla folkbibliotek 40 ”
Vallstena kommunbibliotek 80 ”
Vamlingbo folkbibliotek 150 ”
Vänge folkbibliotek 105 ”
Väte folkbibliotek 75 ”
Öja folkbibliotek 102 ”

Skolbiblioteken.
Nedanstående skolbibliotek ha fått följande anslag:
Akebäcks 15 kr.; Ala 50; Alskogs 76; Alva 20; Ange 25; Ardre 15; Atlingbo 25; Barlingbo 30; Bro 40; Bunge 100; Burs 25; Ekeby 30; Fide 30; Fleringe 50; Follingbo 100; Fårö 50; Garda 40; Gothems 50; Helle 15; Havdhems 50; Hejde 35; Hejnum och Bäls 50; Kräklingbo 50; Källunge 50; Lau 50; Levede 75; Närs 50; Näs 15; Roma 75; Rone 40; Rute 50; Silte 50; Slite köpings 200; Sproge 50; Stenkumla 50; Stenkyrka 75; Stånga 35; Sundre 18; Tingstäde 15; Träkumla 15; Vall 50; Vallstena 50; Viklau 50; Västerhejde 125; Västkinde 35; Väte 50; östergarns 35.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 15 december 1937
N:r 291

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *