Gotlands trupper.

Befälet över artillerikåren föres den 23 dec.-6 jan. av major Melander, då kårchefen begagnar sig av tjänstledighet.
Till ledamöter av regementskrigsrätt vid A 7 under 1938 har beordrats kaptenerna Bergman och Kring samt styckjunkare J. W. Pettersson med kaptenerna Lindgren och Carlsson samt styckjunkare Nilsson som ersättare.
Kulsprutekompaniet I 18 har fältskjutning på Norra Hällarna på måndag den 20 kl. 7,30-16.
Till kurs i motortjänst för officerare 7 jan.-10 april 1938 vid tygdepartementet och A 6 har från I 18 kommenderats löjtnant Heijl.
Fanjunkare Klang har genomgått regementskassörskors och förklarats lämplig såsom regementskassör.
Tjänstledighet har beviljats vid 118 kapten Löwenborg 23-31 dec., musikfanjunkare Andersson 27-31 dec. och fanjunkare Fondeliue 23-27 dec.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 18 december 1937
N:r 294

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *