Gotlands trupper.

Till tjänstgöring vid militärbefälet under juli ha inbeordrats kaptenen på övergångsstat vid infanteriregementet Struwe.
— Majoren T. A. V. Lindh skall till 1 oktober tjänstgöra vid infanteriregementet.
— K. m:t har bifallit en ansökan av officensaepiranten i artillerikåren Nils Hägg, att bli kommenderad till krigsskolans officerskurs.
— K. m:t har avslagit av underlöjtnanten i livgrenadjårregementets reserv E. V. Dankwardt-Lillieström att bli antagen till officersaspirant vid Gotlands infanterikår. (P.)

Gotlands Allehanda
Fredagen 18 Juni 1937
Nr 138

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *