Gotlands trupper.

Major Söderberg I 18 är tjänstledig 14-19 juni och kapten Jacobsson 14-29 juni.
— I officers- och underofficersövningarna vid A 7 skall förutom förut beordrad personal deltaga kapten Bergman och löjtnant Nilsson samt 16-18 d :s observatörskolan.
— Vid arméns underofficersskola har furir Landell, A 7, genomgått allmänna kursen 1935-37 samt furirerna Molin och Hansson, A 7, förberedande kursen 1936-37.
— Officersaspiranterna Hägg, Sil-ven och Ossiann, A 7, hava genomgått artilleriets officersaspirantskola 1936-37 och ha förordnats till konstaplar i kåren. Till konstapel i kåren har vidare från och med 20 d:s förordnats volontären 31/2 Claesson.
— Till officersaspirant vid A 7 har antagits värnpliktige 478 B. R. Creutzer, som den 16 d :s inrycker till artilleriets officersaspirantbatteri vid A 3.
— Till specialutbildning vid A 7 ha uttagits: till signalutbildning konstaplarna 8/2 Nilsson, 28/3 Lindkvist samt volontärerna 15/1 Lindström, 7/2 Roos och 4/3 Ahlvin samt till observatör- och eldledningsbiträdesutbildning konstaplarna 20/1 Olin och 33/1 Almlöv samt volontärerna 40/1 Johansson, 19/2 Mattsson och 40/3 Husell.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 16 Juni 1937
Nr 136

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *