Gotlands trupper.

Kapten E. C. Barthner och löjtnant C. N. N. af Ugglas, intendenturkåren, beordras att 1-30 juni tjänstgöra, den förre vid Gotlands infanterikår och den senare vid Gotlands artillerikår.
— Slutexamen i teoretiska ämnen med furir- och korpralnkolorna vid I 18 äger rum den 8 och 12 maj.
— Till infanteriets studentkompani, sommarlinjens andra tjänstgöringsomgång har från I 18 beordrats såsom kompaniunderbefäl furir 4/K Pettersson. Inryckning äger rum den 29 d:s vid I 3 och utryckning den 31 aug. Av kårens befälselever komma 249 Hartzell och 114 Olofsson att ingå i ovanberörda studentkompani.
— Gemensamt korum förrättas från och med 5 maj vid I 18 onsdagar kl. 7,35 och lördagar kl. 8. Musiken utför från och med 4 maj revelj varje lördag och tapto varje tisdag.
— Normalportions- och normalrationspriserna ha nu av militärbefälhavaren fastställts till respektive 80,518 öre och 110,180 öre.

Gotlands Allehanda
Lördagen 24 April 1937
Nr 93

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *