Gotlands nation

har hållit terminens sista landskap. Avgångne andre kurator, fil. mag. Ax. Österberg, och avgångne klubbmästaren, fil. stud. Hilding Gahnström, beviljades ansvarsfrihet.
Kolmodins stipendium tilldelades fil. stud. Arthur Bengtsson, och Laurins stipendium tillföll teol. fil. stud. Staffan Ekström.
Till ledamot av allmänna utskottet. valdes fil. stud. Bengt Pettersson och till suppleant efter honom fil, stud. Lars Olofsson. I förvaltnings. utskottet insattes som ord. ledamot fil. stud. Sture Hesselsten och som suppleant efter denne jur. stud. Hugo Nilsson.

Gotlands Allehanda
Måndagen 6 december 1937
N:r 283

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *