Gotlands militärförening

hade i går årsmöte å A 7:s officersmäss under militärbefälhavaren general G. M. Törngrens ordförandeskap. Därvid föredrogos års- och revisionsberättelser samt bibliotekariens berättelse, och ansvarsfrihet beviljades.
Styrelsen fick följande sammansättning: Militärbefälhavaren general Törngren, självskriven ordförande, överstarna C. G. D. Hamilton och A. W. Linde, kapten Hj. Jeppsson, sekreterare, kapten Nils Bergman, kassör, omvalda. Suppleanter : majorerna Nils Söderberg och T. Melander, den sistnämnde nyvald efter major v. Zweigbergk, som avflyttat från orten. Revisorer: Kaptenerna H. Struva och Åke Fredriksson, den sistnämnde nyvald efter kapten Borg, som avflyttat från orten, med kapten E. Antonsson och löjtnant Per Steffen, den sistnämnde nyvald, som suppleanter. Till bibliotekarie omvaldes kapten H. von Koch.
Efter förhandlingarna vidtog supé med samkväm.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 18 december 1937
N:r 294

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *