Gotlands hembygdsförbund

har i dag hållit sitt första årsmöte å Gotlands fornsal under landshövding Rodhes ordförandeskap. Till mötet hade ett 25-tal medlemmar infunnit sig. Efter några hälsningsord av landshövdingen omvaldes till ledamöter av styrelsen folkskoll. R. Blomquist och intendent Th. Erlandsson samt folkskoll. E. Dalström. Revisorer blevo ingenjör M. Lantz och lantbr. John Wedin, Sanda, med handl. Nils Arvidson, Vallstena, som ersättare.
Därefter föredrog landshövdingen en skrivelse från artisten David Ahlquist i Ardre vari föreslås upptagande av en film av Lina myr och dess fågelliv. Filmen skulle komma till användning särskilt i samband med hembygdsvården. Förslaget blev föremål för en kort debatt och skall ytterligare behandlas i styrelsen.

Gotlands Allehanda
Fredagen 25 Juni 1937
Nr 143

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *