Gotlands hembygdsförbund håller sitt första årsmöte.

Gotlands hembygdsförbund har kallats till sitt första årsmöte, som hålles i Gotlands fornsal härstädes dagen efter midsommardagen, d. v. s. fredagen den 25 juni, med början kl. 2 e. m.
Efter de ordinarie förhandlingarna håller professor Axel L. Romdahl i Göteborg ett föredrag över ämnet ”Arv och eget”. Vidare medverkar Bäckatädetrion med musik och landshövdingskan Gertrud Rodhe redogör för de föreliggande planerna på en renovering av gotländska gårdar, vilken framställning följes av en serie skioptikonbilder av länsarkitekten A. Hamrin.
Till mötesförhandlingarna inbjudas i första rummet medlemmarna i de organisationer, Som äro anslutna till hembygdsförbundet, men till föredragen är också allmänheten välkommen och man hoppas på så stor tillslutning som möjligt till årsmötet.

Gotlands Allehanda
Fredagen 11 Juni 1937
Nr 132

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *