Gotlandruntseglingen.

49 jakter anmälda. — En gotlänning med i samlingen.
Anmälningstiden för deltagande i Gotlandruntseglingen i juli utgick på lördagen och då hade sammanlagt 49 jakter anmält sig. Tio nationer bli representetade, därav Tyskland kommer med de flesta jakterna eller 18, närmast följt av Sverige med 12, Polen med 6, Danzig med 5, Finland och Litauen med vardera 2 samt Amerika, England, Estland och Holland med vardera 1.
Bland de svenska jakterna märkes disponent Arendt de Jounges 1 Slite jakt Mosca som den enda gotländska jakten samt vidare de gamla bekanta Beduin II, Botolfsen, Monalisa, Sten Velander, Moyana, Gunnar Schiltz, W1, kommendörkapten Ivar Wibom, samt Wiking, T. Bonnier. Bland de tyska jakterna äro Hamburg — förmodligen den som var inne här i söndags — tyska marinens Asta och Orion samt Pelikan, tillhörande Seglerschaft der Luftwaffe im MarineRegatta-Verein. Den amerikanska båten är den förut omtalade Praxilla, Parkin-son, New York, från England kommer Patrona, Everitt, Somerset, från Finland Tehani och Vanora. från Danzig de gamla bekantingarna Renate, Kauffman, och Sigrun II. Från Polen komma fyra jakter från Oficerski Yacht Klub, Gdynia, och två från Akademicki Zwiazek Morski i Warzawa.
Anmärkningsvärt är att Lettland alldeles saknas ehuru letterna voro i majoritet i Fårösund vid seglartinget där och intresset för denna segling Gotland runt då syntes vara stort bland dem.
Vi återkomma längre fram med fullständig förteckning på jakterna.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 23 Juni 1937
Nr 142

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *