Gothems skollån.

Hos k. m:t tillstyrker länsstyrelsen, att Gothems kommun får rätt att upplåna 25,000 kr. på 15 år för tillbyggnad och restaurering av församlingens skolhus.
Folkskolinspektör Linnman förordar även bifall under framhållande av att det byggnadsföretag, för vilket lånetillstånd nu sökas, avser dels tillbyggnad av lärosal med biutrymmen till nuv. skolhuset och dels ombyggnad och allmän renovering av nämda byggnad, varigenom bl. a. en gymnastiksal skulle anordnas. Skolan är av formen B 1 b och vid byggnadsföretagets genomförande räknar man med tillkomsten av en sjunde årsklass. (P.)

Gotlands Allehanda
Tisdagen 29 Juni 1937
Nr 146

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *