Genom offentlig auktion

å länsstyrelsens sessionsrum fredagen den 18 juni kl. 12 på dagen utbjudes till försäljning odlingslånefonden tillhöriga fastigheten1/32 mantal Stymnäs i Sproge socken innehållande 44,42 hektar 1 Mästermyr åt Levide hållet intill storkanalen och s. k. storstenskanalen. Fastigheten säljes fri från ansvar för odlingslån. Beträffande närmare beskrivning å fastigheten samt villkoren för försäljningen hänvisas till landskontorets länskungörelse Ser. A. n:r 14, 1937 samt upplysningar å landskontoret.
Länsstyrelsen.

Gotlands Allehanda
Fredagen 11 Juni 1937
Nr 132

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *