»Gammelstad» i Visby.

Ytterligare belysning av bostadsfrågan i staden.
I ett särskilt tillägg till sin tjänsteberättelse har stadsläkaren Nils Bolin ytterligare framdragit en del omständigheter till belysning av bostadsförhållandena i Visby.
Bl. a. framlägger han projektet om en ”gammelstad”. Planens realiserande skulle enligt läkarens mening medföra att många hälsovådliga kåkar icke kommo att användas för bostadsändamål.
En icke ringa del av de i Visby befintliga lägenheterna äro, skriver stadsläkaren; av så underhaltig beskaffenhet, att deras begagnande särskilt som bostäder för familjer med minderåriga barn icke kan ur allmänhygienisk synpunkt försvaras. Dessutom är trångboddheten på många håll så stor, att en allvarlig fara för den psykisk och fysiska hälsan uppstår hos dem, som bo där. Av stadens bostadslägenheter äro 3 á 4 procent utdömningsbara. I betydligt större omfattning än i andra städer ligger också golvet i bostäderna under markens yta. Av lägenheterna om 1 och 2 rum, d. v. s. 2/3 av alla bostäder, sakna 41 procent tambur eller hall, 34 procent vatten och avlopp, 76 proc. centralvärme, 92 procent bad och duschrum och 80 proc. vattenklosett.
Som exempel på en olämplig bostadslägenhet omnämner stadsläkaren ett bostadsrum, i vilket tillsyningsmännen många gånger förgäves sökt komma in. Då det äntligen lyckades visade det sig, att rummet som beboddes av en gammal kvinna endast hade en golvyta av 1 kvm. fri, resten var fyllt med tidningar och säckar med tomma pilsnerflaskor. Enda uppvärmningsanordning var en fotogenlykta i taket. Det fanns ingen säng och ej heller något tvättställ. Men bland allt skräpet hittades 10,500 kr.
Genom Visbys säregna beskaffenhet ställer det sig särskilt svårt, betonar läkaren, att få bostäder utdömda, vilka ingå i stadsbilden. De se ju pittoreska ut för turisterna, som uttrycka sitt välbehag, då de stå där utanför, men slippa vistas inne i dem. För att locka turister kan emellertid Visby ej behålla dessa hälsovådliga bostäder, säger stadsläkaren. Turisterna komma hit ändå: vi ha den ståtliga ringmuren, alla praktfulla ruiner, en mängd medeltidshus, vi ha våra krokiga gränder och gator, vår säregna stadsbild, vårt enastående Läge.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 28 April 1937
Nr 96

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *