Fyr- och båkavgifterna för turistfartyg.

Den av resebyråerna gjorda framställningen om fortsatta lättnader i fyr- och båkavgifterna för turistfartyg finner kommerskollegiet värt beaktande, och hos regeringen förordas därför fortsatt giltighet av nuv. kungörelse i ämnet under åren 1938 och 1939.
Kollegiet går även med på den påyrkade nedsättningen av tongränsen i för avgiftslindring till 1,000 ton. Ett tillmötesgående av detta krav beräknas ej få alltför omfattande konsekvenser för statsverket, varemot en dylik utvidgad förmån torde kunna utgöra en ytterligare stimulans för dån trafik, varom här är fråga. (P.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 16 december 1937
N:r 292

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *