Furir blir folkskollärare.

Chefen för Gotlands infanteriregemente anmäler till k. m:t, att furiren vid regementet Fällman begärt tjänstledighet under tiden 15 jan.-15 juni 1938 i avsikt att genomgå förberedande kurs för inträde vid folkskoleseminariet i Uppsala,. Regementschefen anhåller, att Fällman under ledigheten ej skall behöva avstå större delen av lönen än som anges i par. 4 inom. 1 av manskaps-avlöningsreglementet.
Armsförvaltningen erinrar, att k. m:t i år i ett annat liknande fall – även detta från I. 18 – medgivit liknande löneförmån under dylik tjänstledighet, varför bifall synes böra lämnas även nu. (P)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 2 December 1937
N:r 280

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *