Från Visby horisont.

Gengångare
av Henrik Ibsen hör ju till dramatikens mästerverk och borde därför vara en ganska vansklig uppgift för amatörer att ge sig i kast med. Visby S. D. U. K:s teatercirkel har mellertid med frejdigt mod gripit sig verket an och presenterade dramat vid föreställningar 1 lördags och i går på Visby Teater.
Och man måste erkänna, att den ambitiösa teatercirkeln lyckades över förväntan bra. Pjäsen är ju skriven år 1881, och det kan icke förnekas, att den innehåller en del ålderdomliga vändningar och tonfall, som kanske klinga litet falskt i våra öron. Det vore nära till hands att haka uppstig på dessa svårigheter, men teatercirkeln har under långvariga repetitioner lyckats väl slipa av alla kantigheter, varför också replikföringen på premiären gick utan mankemang. Det hela bars upp av ett mycket gott samspel inom den lilla ensemblen, där verkligen ingen på något uppseendeväckande sätt verkade ”stjärna” mera än de övriga. Alla voro hemtama i sina roller, och det vore en grym orättvisa att framhålla någon på de andras bekostnad. Det var en jämn föreställning, som bådar gott för cirkelns framtida verksamhet. Synd bara, att publiken var så fåtalig, men ”Gengårigare” är kanske inte vad man kallar ”ett populärt stycke” i våra dagar.
Slutligen förtjänar nämnas, att stor omsorg lagts ned på scenbilden, som genast försatte åskådaren i den rätta stämningen, samt att man även lagt sig vinn om passande ljusarrangemang m. m. Det blev kort sagt en föreställning, som stod ett gott stycke över den vanliga amatörteaternivån.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 1 februari 1937
N:r 25

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *