Från infanterikåren.

Kårchefen har från och med 28 maj entledigat regementskvartermästaren kapten Lindeborg såsom chef för specialkompaniet och i stället placerat kapten Jeppsson såsom chef för sagda kompani.
— Tävlingsskjutning om G. H. T. armspokal äger rum på östra skjutbanan den 12 d:s under kapten Läwenborgs ledning.
— Uppehåll i utbildningen vid volontärsoldatskolan äger rum under tiden 13-27 d:s.
— Överstinnan Törngrens vandringspris å stafettlöpning på skidor erövrades vid tävling den 6 mars av kårens lag — löjtnant Keijser, sergeant Christiansson, korpral Klang och vicekorpral 105 Carlsson. Vandringspriset i Gotlands truppers se rietävlingar 1936-37 erövrades även av kåren och har deponerats hos officerskåren, som även tilldelats minnespriset.
— Livkompaniet och signalunder-befälsavdelningen företaga övningar å sydöstra Gotland under dagarna 11-15 d:s under ledning av kapten Möller.

Gotlands Allehanda
Lördagen 5 Juni 1937
Nr 127

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *