Från artillerikåren.

Till kursen i motortjänst för officerare har från A 7 kommenderats kapten H. von Koch. Tnryckning äger som bekant rum den 7 jan. och utryckning den 10 april.
Styckjunkare J. W. Pettersson har genomgått regementskassörs-kursen och förklarats lämplig såsom regementskassör.
Den 30 d:s inrycka till A 7 11 värnpliktiga, tillhörande ersättningsreserven för fullgörande av 140 dagars tjänstgöring.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 23 december 1937
N:r 298

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *