Frälsningsarméns möten

under julhelgen ha varit talrikt besökta, och på julmorgonen tonade mäktigt julpsalmen, julevangeliet lästes och i övrigt upptog programmet sång och musik. Högtidsmötet på kvällen: hade samlat särskilt mycket ungdom. Adj. Eklund hade en kort betraktelse över orden: ”För dem fanns icke plats i härbärget” och framhöll hur människorna även i dag utestänger julens och fridens furste.
Barnens julhögtid på annandagens e. m. hade samlat även rätt så många äldre, vilka med stort intresse lyssnade till barnens sånger och framställningar. Mötet på kvällen gick i sångens och musikens tecken, varjämte adj. Eklund gav en kort betraktelse över orden ”julens klockor”. Den värdiga gudstjänsten avslutades med att kören sjöng: O du saliga. Onsdag kväll hålles soldaternas offentliga julgransfest. Kårens fanj. leder samt musikkårerna medverka.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 27 december 1937
N:r 300

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *