Förtidspension?

Statskontoret förklarar sig hos k. m:t intet ha att erinra mot att kaptenen vid Gotlands artillerikår W. af Wetterstedt medges rätt att efter erhållet avsked komma i åtnjutande av förtidspension. Han har begärt att bli tilldelad dylik pension från den 1 juli, då han avser att tillträda befattningen som inskrivningsofficer vid militärbefälhavarens stab på Gotland. (P.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen 16 Juni 1937
Nr 136

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *