Försvarets byggnadsarbeten.

Arméförvaltningen har anvisat Gotlands trupper 25,000 kr. för utförande av en del större reparationsarbeten, varav 7,000 kr. skola avses för militärbefälhavaren direkt underställda byggnader och befästningar, 10,000 kr. för Gotlands infanteriregemente och 8,000 kr. för Gotlands artillerikår.
— Arméförvaltningen har beslutat antaga ett av byggmästaren K. Holmberg i Visby avgivet anbud om att för 13,895 kr. uppföra tvenne förrådsbyggnader av trä å Fårö. Ytterligare fyra anbud från byggmästare i Visby, Tingstäde, Gotlands Karby och Lärbro hade inkommit. (P)

Gotlands Allehanda
Onsdagen 23 Juni 1937
Nr 142

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *