Förstamajblommans lokala kommitté i Visby

hade igår årssammanträde. Till ledamöter efter fruarna Elsa Ytterberg, som avflyttat från orten, och Lola Jacobsson, Bom avgått på grund av hälsoskäl, valdes fruarna Anna Linde ocli Gerda Sundahl. Till revisorer utsågos redaktören C. O. Nilsson och banktjänstemannen Ebbe Östman med stadskamreraren Erik Ekelund såsom suppleant.
De insamlade medlen komma att användas dels till Nationalföreningens mot tuberkulos dispensär- och barnavårdsverksamhet, dels till anskaffande av inventarier för sommarkolonien, varjämte ett mindre förslagsanslag kommer att användas till försök med calmettevaccination.
I avseende på verksamheten kan nämnas, att härvarande lokalkommittU distribution av majblommor överträffas av endast åtta av de 1,325 kommittéerna i landet.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 22 April 1937
Nr 91

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *