Församlingsveckan i Sanda

fortsatte på måndagen med ett föredrag i Västergarns kyrka av pastor Dag Tollin, som talade över ämnet ”Tro och kunskap”, varjämte altartjänst förrättades.
I går var det syförening i Sanda prästgård, dit alla kyrkliga syföreningar inom pastoratet inbjudits. Ett 80-tal personer voro sålunda församlade. Pastor Tollin lämnade här några snapshots från det kyrkliga livet och arbetet i olika delar av vårt land, stiftsadjunkten Bror Colstrup talade om Sundar Sing och kyrkosångare Harry Sagner utförde ett flertal sånger.
På kvällen hade församlingsafton anordnats i Sanda kyrka, då pastor Tollin talade över ämnet ”Tro och arbete”, varjämte hr Sagner utförde sång. Det hela avslöts med aftonandakt.
I dag kl. halv 8 e. m. talar pastor Tollin i Mästerby över ämnet ”Tro och hälsa”, varjämte hr Sagner och Sanda kyrkokör medverka med sång. Efteråt anordnas samkväm.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 1 December 1937
N:r 279

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *