Försäljningsafton

hade de Arbetslösas förening anordnat i lördags kväll. Till försäljningen, vilken sköttes på ett förträffligt sätt av H. Basth, hade ett 50- tal personer infunnit sig. I det program som förekom medverkade Georg Pettersson med, ett kort anförande och H. Basth med deklamation, han läste bl. a. en dikt som var skriven av en medlem i föreningen. För den musik som förekom via mötet evar rade Visbygänget. Resultatet av försäljningen blev trots den ringa publiktillströmningen gott.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 20 december 1937
N:r 295

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *