Försäljningen för yttre missionen,

ägde rum i gir kväll i Missionekyrkan och tog ein början vid halv 6-tiden, Mycket folk hade kommit tillstädes och köplusten var genomgående god. Försäljningen inleddes med några välkomstord av pastor Otto Nilsson, varefter man sjöng psalmen 281. Sedan följde ett medryckande och gediget föredrag av domkyrkokomminister Nils Öberg, som talade över ämnet ”Den heliga elden”. Efter en kaffepaus började försäljningen, där pastor Nilsson på. ett utmärkt sätt förde klubban. Det hela avslöts med bön av pastor Nilsson, som även läste Välsignelsen, och till sist sjöngs en psalm. Behållningen uppgick till c:a 500 kronor.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 9 december 1937
N:r 286

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *