Förordnanden.

Länsstyrelsen har som allmänna ombud för övervakning av nedannämnda sparbankers förvaltning förordnat landssekreteraren Abr. Löf för Sällskapet D. B. V:s sparbank, Hangvars och Halls socknars sparbank, Bunge, Ardre, Alskog, Klinte, Sanda, Garda, Havdhem, Dalhem, Kräklingbo samt När sockensparbanker, samt Hejnum, Fardhem, Vamlingbo och Burs pastorats sparbanker.
Länsnotarien Richard Laurin har förordnats som ombud för övervakningen av förvaltningen i Tingstäde, Lärbro, Hemse, Rone, Eskelhem, Hogrän, Fardhem, Östergarn, Roma och och socknars sparbanker.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 13 december 1937
N:r 289

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *