Förordnande som revisor.

Länsstyrelsen föreslår k. m:t förordna agronom A. G. Olofsson i Visby att å statens vägnar deltaga i granskningen av Klintehamn-Roma järnvägsaktiebolags och Slite-Roma järnvägsaktiebolags räkenskaper och förvaltning för innevarande år. (P.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 22 december 1937
N:r 297

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *