Förfalskningen i Vall.

Den för den vidlyftiga förfalskningsaffären i Vall häktade Henning Lindström anhölls i måndags kväll vid halv 9-tiden, då han befann sig på en restaurang här i staden. Han föll omedelbart till föga och erkände vid förhör vad som lades honom till last.
Förfalskningarna ha pågått sedan i juli i fjol, och det namn som Lindström mest använt är sin tilltänkta svärfaders, lantbrukaren Axel Carlssons, Medebys i Vall, hos vilken Lindström bodde. Upptäckten skedde på så sätt, att hr Carlsson från Gotlandsbanken fick ett utdrag rörande sina affärer med banken. Beskedet från banken kom i ett rekommenderat brev, och Lindström, som hämtade posten vid Isums, anade icke att brevet var från banken. Lindström hade även tidigare hämtat posten och då passat på att lägga beslag på bankens avier till hr Carlsson. Även från avdelningskontoret i Roma hade Lindström lyckats få ut pengar på ett par växlar, nämligen en på 4,800 och en på 2,450 kr. Här hade Lindström också falskeligen skrivit hr Carlssons namn och dessutom ett par lantbrukares från Atlingbo, vilka bestyrkte papperets äkthet. Hos den ene av dessa hade nämligen Lindström varit dräng och kände alltså till husbondens handstil. Att han även lyckades i detta fall berodde på, att dessa lantbrukare också hade sin post vid Isums station och att Lindström hade nyckeln till postfacken. Då Lindström kört mjölken för dem liksom för flera där i trakten och samtidigt hämtat posten åt dem var det ingen som fann det egendomligt, att Lindström hade nycklarna till postfacken, utan bankens avier till de nämda lantbrukarna kunde Lindström alltså även lägga beslag på. På så sätt klarade Lindström omsättningar o. dyl. en längre tid tills bubblan slutligen brast.
På ett par lånehandlingar, en i Riksbanken på 1,200 kr. och en i Handelsbanken på 1,500 kr., hade Lindström jämväl skrivit hr Carlssons namn. Två andra namn äro emellertid riktiga.
Vad Lindström använt pengarna till, har man ännu icke fått klarhet i, men dels synes han ha haft en del bilaffärer, som vuxit honom över huvudet, och dels lär han i övrigt ha varit en smula vidlyftig av sig.
Lindström, vilken under gårdagen förklarades häktad, kommer att rannsakas inför Visby rådhusrätt.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 2 Juni 1937
Nr 124

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *