Föreningen Visby barnkrubba

söker hos k. m:t arvsfondsbidrag med ytterligare 1,500 kr. för omändringen och tillbyggnaden av sin fastighet Trappgatan 8. År 1933 fick föreningen dylikt bidrag med 16,000 kr., men kostnaderna ha belöpt sig till 19,412 kr. Det nu begärda bidraget avses för bedrivandet t. v. av barnavårds-centralverksamhet på gotländska landsbygden, vilken verksamhet uppställdes som villkor för det tidigare beviljade bidraget. Denna verksamhet har hittills kostat 820 kr. årligen. Medlen ha till en del hopbragts genom anordnande av julförsäljningar vartannat år. På grund av det alltmer ökade barnantalet och barnavårdssystrarnas utvidgade arbete både i staden och på landet har det nu visat sig nödvändigt att anställa en kindergartenlärarinna vid Barnkrubban och mera extrahjälp vid ekonomiavdelningen. Föreningens ekonomi är, anföres det till sist, beroende av något så växlande och ovisst som anordnande av Barnens dag i Visby vartannat år. (P.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen 10 Juni 1937
Nr 131

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *