Föreningen till den varmblodiga hästavelns

främjande på Gotland har till stipendiater för genomgående av hästskötarekurser vid Flyinge stuteri eller Strömsholms Hingstdepå bland 11 sökande utsett B. Fardstoft, Stenstu i Fardhem; L. Löthberg, Kaungs i Västkinde; L. Johansson, Uppenbys i Roma, och 5. Larsson, Mattsarve i Lau, die två förstnämnda vid Flyinge, de senare vid Strömsholm.
Suppleanter blevo E. Gillerfors, Bara i Etelhem, och R. Johansson, Vestlaus i Burs. Kurserna pågå under 2 månader med början 15 januari.
Under åren 1931-1935 har av hovstallmästaren, greve Nils Wachtmeister årligen skänkts ett värdefullt hederspris till bästa treåriga varmblodiga sto, som stannar i aveln på Gotland. Som uttryck för sin tacksamhet har nu till givaren översänts en adress, bl. a. upptagande foton av de ston som tilldelats priset, nämligen Irsa e. Bruleur, uppf. Kr. Olofsson, Bäcks i Väte; Lova e. Lorvatus, Artur Söderdahl, Valda i Eskelhem; Yngva e. Yngve I, F. von Corswant, Hallfreda i Follingbo; Yngdora e. Yngve I, B. Jesperson, Roma Kungsgård; Alette e. Pikör, O. Johansson, Niktjups i När.
Adressen var på ett förtjänstfullt sätt utförd av fotograf H. Svensson, Hemse.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 1 December 1937
N:r 279

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *