Föreningen Kulturhistoriska museet i Bunge

höll i går sitt årsmöte i museiängen. Vädret var vackert och tillslutningen större än någonsin förut. Styrelsens ordförande ingenjör Martin Lantz i Rute, öppnade mötet. Därefter valdes kyrkoherde Carl Söderberg i Othem att leda dagens förhandlingars Museets föreståndare intendent Erlandsson, redogjorde för föreningens ekonomiska ställning varefter mötet i enlighet med revisorernas tillstyrkan beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 1936 års förvaltning. Till revisorer för innevarande år utsågos lantbrukaren O. Andersson, Stux, samt fanjunkaren Hugo Häglund och läraren Därefter föredrogs en översikt av verksamheten under de gångna 30 åren.
Hr Axel Karlström, Hultungs, berättade några humoresker på gutamål och programmet för årets sommarting den 11 juli diskuterades. Huvudtalare vid mötet bli landshövding och fru Rodhe samt docent Mårten Stenberger.

Gotlands Allehanda
Måndagen 21 Juni 1937
Nr 140

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *