Föreningen Gotlands blomsterfond

har idag hållit årssammanträde å länsstyrelsens sessionsrum. Förhandlingarna leddes av lemdshövding Rodhe.
Först föredrogos styrelse- och revisionsberättelserna samt beviljades ansvarsfrihet. Till ledamöter i stydelsen återvaldes landshövding Rodhe, ordf., fru Gertrud Rodhe, fru Gerda Tigerhielm, fröken Nanny Åkerman, kassaförvaltare, fröken Maria Kolmodin, länsjägmästare Ragnar Melin och landskanslist Sten Pettersson, sekr. Suppleanter blevo red. G. Svedman och fru Ulla Melin. De förutvarande revisorerna landskamrer Gust. Melin och domkyrkokomminister Nils Öberg återvaldes likaledes ävenså suppleanterna bankkassör Lars Bergström och fröken Cissi Bachér.

Gotlands Allehanda
Lördagen 26 Juni 1937
Nr 144

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *