Fördelning av studenter.

K. m:t har nu fattat beslut rörande fördelningen av de studenter och likställda, som uttagits vid årets inskrivningsförrättningar. Gotlands infanterikår skall erhålla en officersaspirant och Gotlands artillerikår likaledes en dylik aspirant. Från Gotlands och Stockholms inskrivningsområden skall infanterikåren erhålla 19 resp. 13 befälselever ävensom sju studenter för utbildning i specialtjänst såsom läkare, tandläkare, apotekare och veterinärer. (P)

Gotlands Allehanda
Måndagen 19 April 1937
Nr 88

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *