Förbundet Gotlands nationalbeväring

höll i lördags årsmöte på lottalokalen under ordförandeskap av överste G. M. Törngren.
Därvid föredrogos års- och revisionsberättelserna och beviljades ansvarsfrihet. Förbundets kassa balanserade på kr. 5,077: 54 med en behållning på kr. 1,263: 85 mot kr. 1,945: 48 året förut. Landhövding Roo’s fond uppgick vid årsskiftet till kr. 1,630: 44.
Vid därpå företagna styrelseval omvaldes samtliga ledamöter. Förbundsordförande är alltså fortfarande överste Törngren, förbundsstyrelsens ordf. överste A. W. Linde, sekr. major Nils Söderberg samt övriga ledamöter nämdeman C. K. Gahnberg, Kroks i Tofta, egendomsmäklare K. Dassow, lantbr. A. Eriksson, Ekeby, och J. Levander, Havdhem, samt landsfiskal B. Bonde, Slite. Suppleanter äro vice brandchefen J. Persson, förrådsvaktmästare J. Cedergren och ombudsman G. Nilsson. Till revisorer omvaldes hamnkassör Th. Gerentz och banktjänsteman H. Bergström, supplerade av kantor K. Bandelin och bankkamrer V. Alfvengren. Till ombud vid centralförbundets årsmöte i Borås utsågs ombudsman Gunnar Nilsson med handlanden Gunnar Siltberg som ersättare.
Efter de egentliga förhandlingarnas slut utdelade överste Törngren förbundets förtjänstmedalj i silver till fröken Ida Lindström, Västkinde, hamnkassör Th. Gerentz, kaptenerna Ivar Sellergren och Nils Borg samt lantbr. J. Angelöw.

Gotlands Allehanda
Måndagen 26 April 1937
Nr 94

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *