Folkpartiets ungdomsavdelning

hade på lördagskvällen sammanträde å Jakobssons konditori härstädes. Ordföranden, lantbr. Herman Larsson, Garda, inledde sammanträdet med ett minnestal över den bortgångne partiledaren Felix Hamrin, vars personlighet och insatser i det politiska arbetet han skildrade.
Därefter följde ett föredrag av redaktör Arthur Nilsson, Visby, vilken berörde en del av kärnpunkterna i den nuvarande politiska situationen.
Sedan följde samkväm, varunder bl. a. ett par politiska uttalanden av framstående män inom folkpartiet återgåvos. Vidare beslöts, att avdelningen skall anordna julfest 1 Hemse den 8 jan. efter ett lockande program.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 13 december 1937
N:r 289

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *