Födelsedagar.

Sextio år fyller på fredag den 23 d:s fru Emy Waldenström, under de sista 23 åren kassörska vid Visby stads varmbadhus. Fru Waldenström, som nu lämnat denna befattning och bosätter sig i Stockholm, har under sin långa tjänstetid vid badhuset förvärvat allmänhetens aktning och sympati genom ett städse älskvärt och förekommande sätt emot kunderna, sitt ljusa och glad lynne. Hon kommer att saknas på sin plats, men på högtidsdagen gå många vänliga och tacksamma tankar till henne.

Femtio år fyller den 24 d :s kapten W. af Wetterstedt vid Gotlands artillerikår.

Femtio år fyller juldagen lantbrukaren Fridolf FranMn, Röstäde i Ekeby, i hemsocknen hedrad med ett flertal förtroendeuppdrag såsom ordförande i kommunalstämman, ledamot at skolråd, val- och taxeringsnämnder etc. samt fjärdingsman sedan 1915.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 22 december 1937
N:r 297

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *