Födelsedagar.

Åttio år fyller på torsdag den 22 d:s f. stationsinspektoren i Klintehamn Axel Lindqvist. Han är född i Funbo i Uppland och kom i unga år i järnvägstjänst, först vid Stockholm—Rimbo järnväg och sedan i slutet av 1890-talet vid Klintehamn—Roma järnväg, då denna startade. Med nit och intresse har han gått upp i sitt arbete, och ännu till för några år sedan har han deltagit i sysslorna vid järnvägen. Jämte sin dagliga gärning har han nedlagt ett mångårigt, nitiskt och gott arbete inom Lutherska missionsföreningen i Klintehamn samt inom godtemplarrörelsen. Hr Lindqvist kan fira högtidsdagen vid god hälsa och med goda kropps- och själskrafter i behåll. Han har under årens lopp gjort sig aktad och avhållen i vida kretsar och förvisso komma icke vännerna att låta bemärkelsedagen gå förbi i tysthet.

Sjuttio år fyller den 22 d:s poststationsföreståndaren Oskar Lundin i Garda. Han är född i Öja och idkade garverirörese i Garda åren 1898-1917 samt äger sedan 1900 den s. k. Lundinska boplatsen under Hägulds. Sedan 1906 förestår han Garda poststation och begår bemärkelsedagen pigg och kry.

Sextio år fyller på lördag den 24 d:s grosshandlare Eric Brising härstädes.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 20 April 1937
Nr 89

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *