Flyttningen av stabsexpeditionen.

För möblering av den nya lokal i Visby, till vilken stabsexpeditionen vid militärbefälet 1 juli flyttar, har militärbefälhavaren begärt 8.000 kr. Den inventarieutrustning, som expeditionen hade vid utflyttningen i Gotlands infanterikårs lokaler är med mindre undantag kasserad eller kassabel och den materiel, som anskaffats efter inflyttningen, erfordras för kåren efter stabens utflyttning.
Arméförvaltningen har med tillstyrkan överlämnat framställningen till regeringen, då medelstillgången på anslaget till skrivmaterialier och expenser, som normalt har att bekosta utgifter av detta slag, varken innevarande eller nästa budgetår medger att anskaffningen bestrides från detta anslag.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 15 Juni 1937
Nr 135

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *