Flundrefiskets frigivande.

Till jordbruksministern har Gotlands fiskareförbund i Visby nu ingivit den vid årsmötet i februari 1937 beslutade framställningen om frigivande av flundrefisket inom strandäganderättsområde vid länets kuster.
Det hemställes, att regeringen skall ta denna fråga under övervägande liksom även frågan om frigivning av rätten till agntäkt för fiske av ”tobbis” inom samma område. Enligt av förbundet verkställd undersökning skall ett frigivande av flundrefisket ej på något sätt ekonomiskt drabba fiskevattensägare eller andra samt alltså ej heller vara förenat med några ersättningskrav på staten för mistad fiskerätt. Ett frigivande av flundrefisket skulle ha sin främsta betydelse därigenom, att gammal hävd och gällande praxis i fråga om rätt till flundrefiske blir lagfästad. (P.)

Gotlands Allehanda
Måndagen den 27 december 1937
N:r 300

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *