Fiskpremieringen.

14 utställare visa sina varor.
Den årliga återkommande av Gotlandsfiskareförbund anordnade fiskpremieringen har i dag ägt rum på Stora Torget, där de 14 utställarna på förmiddagen förevisade sina olika inläggningar, rökningar m. m.
Det var inalles 14 utställare eller ungefär samma antal som förra året, och 27 olika ”nummer” utställdes. Även denna siffra är ungefär lika med fjolårets. De olika produkterna voro böckling, rökt ål, lökströmming, kryddströmming, salt strömming och salt torsk, den sistnämnda en nyhet för året. Prisnämnden bestod även i Ar av kontrollör Hilmer Myrgren, Hudiksvall, fiskaren Helge Pettermon, Skälsö, och fru Svea Gustavson, Visby, förutom premieringenämndens ordförande. Sedan nämnden tagit sig en titt på de utställda varorna, drog den sig tillbaka för att smaka på prover av anrättningarna och sätta i gång med bedömningen, vilken var klar vid tvåtiden på middagen. Utställare, prisnämnd och övriga intresserade samlades då i Reginabiografens lokal, där kritik förekorn och prislistan offentliggjordes.
Vi återkomma i måndagens tidning till bedömningsresultatet.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 4 december 1937
N:r 282

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *