Fiske- och småbåtshamnen i Visby.

Lantbruksstyrelsen tillstyrker förslaget om statsbidrag till den ifrågasatta fiske- och småbåtshamnen i Visby. Styrelsen bifogar att det för fisket föreligger stort behov av denna hamn. Under förutsättning att utrymmet ej i allt för stor omfattning tas i anspråk av andra fartyg och båtar än fiskebåtar torde en hamnanläggning i enlighet med förslaget komma att tillgodose fiskets behov för avsevärd tid framåt.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 17 december 1937
N:r 293

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *