Festligt på Gotlands sjukhem.

Det händer då och då att skyddslingarna, på Gotlands sjukhem beredas en liten extra högtidsstund med kaffe eller dyl. som extra välfägnad. I söndags var en sådan kaffefest anordnad. Den började kl. 3, då predikan hölls av pastor Folke Thuresson över dagens aftonsångstext, och vidare medverkade missionskyrkans sångkör under ledning av tullförvaltare Karl Berggren. Så bjödos samtliga på kaffe med gott dopp, vilket bestods av f. bankkamrer Anton Pettersson. Ljusen strålade i alla hörn, och på granen tändes adventsljusen av personalen, en vacker sed, i det att sju ljus tändas i en gran varje adventssöndag och detta var alltså den fjärde å rad.
Diet säger sig självt att dylika små stunder värdesättas av patienterna på hemmet.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 21 december 1937
N:r 296

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *