Femtio år

fyller på lördag den 11 d:s hemmans, ägaren och kyrkovärden Carl Törnvall, Roma Kloster. Han är född i Björke, där han sedan 1912 äger och brukar släktgården Björksarve. En mångfald förtroendeuppdrag, såsom kyrkovärd, kyrkokassör, ordförande i valnämnd och Roma och Store myrars utdikningsföretag, vice ordförande i skolrådet, skiftesgodeman, ledamot av fastighetstaxeringen etc. vittna om den aktning och Uppskattning han åtnjuter i hemsocknen.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 7 december 1937
N:r 284

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *