Felaktiga gränser för Ekeby frikrets?

Hr Oskar Smedberg, Stenstugårda i Ekeby, anser sig ha blivit orättvist behandlad av telegrafstyrelsen och har vänt sig till kommunikationsministern för att få rättelse till stånd. Han gör gällande, att gränserna för frikretsorarådet för Ekeby telefonväxelstation bestämts felaktigt, vilket vållat honom i egenskap av abonnent opåräknade kostnader. »Skall man då tro», undrar han, »att den enskilde kan vänta varken rätt eller rättvisa, fast det (telegrafverket) ändå är ett statens affärsdrivande verk»? (P.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 1 December 1937
N:r 279

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *