Fastighets- och lösöreauktion.

TISDAGEN DEN 4 MAJ 1937 kl. 11 f. m. låter EMIL NÄRSTRÖM genom ombud vid Botvide i Sanda genom offentlig och frivillig auktion försälja 1/2048 mtl Botvide, som är bebyggt med man- och ladugårdsbyggnader jämte 39/1024 mtl Sandegårda. Fastigheterna kunna säljas var för sig om så önskas, eller också i ett utrop. Ävenså utbjudes all i boet befintlig nisegendom, varav må nämnas: 2 st. byråer, 1 orgel, 1 väggklocka, sängar, bord och stolar, sångkläder och linne, glas och porslin, snickareverktyg m. m., m. m.
För lösegendomen lämnas betalningsanstånd till den 1 okt. 1937 eller vid anfordran. Äganderätten till försåld egendom förbehålles tills densamma är till fullo betald.
Angående fastigheten komma villkoren att tillkännagivas vid auktionstillfället.
Lojsta i april 1937.
J. Niklasson.

Gotlands Allehanda
Fredagen 30 April 1937
Nr 98

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *